• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ဒီခြဲမထြက္ေရးဆိုတာက အေျခခံမူမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသဘာတူညီခ်က္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးကတိက၀တ္အျဖစ္ ဒါက သီးသန္႔ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္’’
၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအစည္း အေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုး ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး  (KNU) အဖြဲ႕မွ ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းအား 7Day Daily က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။

KNU အေနနဲ႔ ဒီပြဲအေပၚမွာအျမင့္ ဆံုး ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။ 

ကြၽန္ေတာ္တို ေမွ်ာ္လင့္တာ ကေတာ့ အဓိကက်တဲ့ ဖက္ဒရယ္  အေျခခံမူေတြေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ရလာတဲ့ အခ်က္ေတြက အေတြ႕ အႀကံဳရဖို႔။ ဘယ္တိုက္ပြဲမဆို ေအာင္ျမင္တယ္၊ အက်ိဳးအျမတ္  အမ်ားႀကီး ရတယ္ဆိုတာ တိုက္ပြဲ တိုင္းမွာ မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဆက္ၿပီး လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား တစ္ခုကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရ မယ္။ ဒီအခ်က္အေပၚမွာ ေရွ႕ ဆက္ၿပီးေတာ့ ပိုမိုၿပီးေကာင္းမြန္ တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔အတြက္  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ယံု ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ သြားေနတဲ့အေနအထားတစ္ခု  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။

ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြလည္း ဒီ ေရာက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ အေနနဲ႔ ဒီလိုလာႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္  ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ဘယ္လုိေမွ်ာ္လင့္ သလဲ။ 

(၁)အခ်က္က သူတို႔မူလ ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဒီ NCA မွာ လက္မွတ္မထိုးေပမယ့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံတက္တယ္ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္အျမင့္ဆံုးအဆင့္ပဲ။ ဒါကို  တက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေတာ့ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ အေနအထား တစ္ခု၊ လမ္းစတစ္ခုကို ရႏိုင္မယ္ လို႔ျမင္တယ္။

သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီကိုလာတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ဆက္ႏုိင္ဖို႔ ဘာေတြ ဆက္လုပ္သင့္တယ္လို႔ အႀကံေပးလိုလဲ။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ အား လံုးက ဒီNCA မွာၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ပိုမိုၿပီးေတာ့ပါ၀င္လာ ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တိုင္း ရင္းသား လိုလားခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔စုေပါင္းၿပီး ေျပာဆို ျခင္းအားျဖင့္ ပိုၿပီးအားေကာင္း လာမယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္း သားအဖဲြ႕ေတြၾကားမွာ ယံုၾကည္ မႈအေျခအေနက ေတာ္ေတာ္အား နည္းေနဆဲဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေျပာ ေနၾကတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ျမင္ ပါသလဲ။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္း တဲ့အေတြ႕အႀကံဳေဆာင္ရြက္မႈအ ေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း  ၆၀ ေက်ာ္ကသဲသဲမဲမဲ တစ္ဖက္ နဲ႔တစ္ဖက္က အျပဳတ္တိုက္ဖု႔ိဆို တဲ့ ရန္သူလို သေဘာထားခဲ့တယ္။ အခုမွစၿပီးေတာ့ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္တာေလးငါးႏွစ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ အေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ ေတာ့မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ယံု ၾကည္မႈမရွိတာက လုပ္ငန္းအေပၚ မွာပဲ ဖန္တီးရမယ္။ ေဖာ္ေဆာင္ရ မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကလည္း တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ သေဘာထားရွိျခင္းအား ျဖင့္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ နားလည္မႈရွိလာ မယ္၊ ယံုၾကည္မႈရွိလာမယ္၊ ယံု ၾကည္မႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ တကယ့္ကို အေရးႀကီးတဲ့ က႑တစ္ခုျဖစ္ တယ္။

ႏုိင္ငံေရးက႑မွာ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြနည္းတာက ခြဲမထြက္ရ ကိစၥေၾကာင့္လို႔ေျပာတယ္။ ခြဲမ ထြက္ရကိစၥအေပၚ KNU ရဲ႕အ ျမင္သေဘာကို ရွင္းျပေပးပါဦး။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူကေတာ့ နဂိုကတည္းက ခြဲထြက္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ စု ေပါင္းေနထိုင္ၾကဖို႔အတြက္ပဲ။ သို႔ ေသာ္လည္း ဒီစာသားမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ တျခားတိုင္းရင္းသား  လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြ မွာကေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ sensitive ျဖစ္တယ္ေနာ္။ ဒါက ထိလြယ္ရွလြယ္တ့ဲ စကားလံုးအ ေပၚမွာ (၁) အခ်က္ကေတာ့ ဒီခြဲ မထြက္ေရးဆိုတာက အေျခခံမူ မဟုတ္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူ ညီခ်က္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု က ႏုိင္ငံေရးကတိက၀တ္အျဖစ္ဒါ က သီးသန္႔ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့လုပ္ ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူထဲမွာ ခြဲမထြက္ရလို႔၊ ခြဲ ထြက္တာတို႔ဆိုတာလည္း လံုး၀မ ပါဘူး။ မျဖစ္သင့္ဘူး၊ အဲဒီလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။

ဒီစိုးရိမ္ခ်က္ကို ဘယ္လိုေက်ာ္ လႊားသင့္ပါသလဲ။ သက္ဆိုင္ရာ  ဘက္ေတြကို ဘယ္လိုေျပာလိုပါ သလဲ။ 

ဘာမွစိုးရိမ္စရာမရွိဘူးလို႔ ျမင္တာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုေျပာ ကတည္းက ျပည္ေထာင္ခြဲမွ မ ဟုတ္တာ။ ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္တာပဲဟာ။ ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ အဓိ ကက ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္တာက  ဖယ္ဒရယ္ တည္ေဆာက္တဲ့အ ေပၚမွာ အစြဲအလမ္းေပါ့ေလ။ ဟုိး လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က ဖက္ဒရယ္ဆို တဲ့စကားလံုး လံုး၀မသံုးရဘူး။ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာက ေနာက္ဆံုး က်ေတာ့ ခြဲထြက္တာ၊ ၿပိဳကြဲတာ တဲ့။ အမွန္အားျဖင့္ တကယ့္႐ိုး႐ိုး ကိစၥတစ္ခုပဲ။ မိသားစု တစ္စုအ တြင္းမွာေတာင္ မိဘဆိုတာရွိ တယ္။ သူတို႔သားသမီးေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ေတြေပးရတယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ။ ဒါက ကုိယ့္ေဒသအတြင္းမွာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ေတာ့ရွိရမွာေပါ့။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျမင္တာကေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုဆိုတာက ဗဟိုအစိုးရ ကအာဏာကိုခြဲေ၀တာ။ အာဏာ  ကို ပိုမိုၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ေအာက္ေျခအထိ သံုးႏုိင္တဲ့ အာဏာခြဲေ၀မႈလို႔ ကြၽန္ေတာ္အဲ ဒီလိုနားလည္တယ္။ အခုဟာက စိုးရိမ္မႈနဲ႔၊ မယံုၾကည္မႈနဲ႔၊ သံသ ယရွိမႈနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနတာ။

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ခပ္ျမန္ျမန္သြားဖို႔ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔သြား သင့္သလဲ။ 

ခပ္ျမန္ျမန္လုပ္ႏုိင္ဖို႔က ေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ေတြ႕ဆံု မႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေတြ အၿမဲ တမ္းပံုမွန္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီး ေတာ့ေကာင္းမြန္မယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ ဖက္ သေဘာထားကို အျမင္ ခ်င္းမတူတဲ့အေပၚမွာ ဖလွယ္တာ တို႔၊ ပံုမွန္တရား၀င္အစည္းအေ၀း တို႔၊ အလြတ္သေဘာအစည္း အ ေ၀းတို႔ လုပ္ဖို႔သင့္တယ္။ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေပါ့။ ေလ့လာမႈက မတူဘူး ေလ။ ၿပီးေတာ့ သေဘာတရား ေတြသင္လာခဲ့တာလည္းမတူ ဘူးေလ။ ေတာထဲမွာသင္လာတဲ့  သေဘာတရားနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲမွာအစိုးရ သင္တာနဲ႔၊ ေသာင္းက်န္းသူနဲ႔၊ တစ္ဖက္က အာဏာရွင္နဲ႔က တူ မွမတူတာ။ ဒီလိုပဲသေဘာတရား သင္လာရတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လည္း အဲဒီလိုပဲအသင္ခံလာရတာ ပဲ။ ပညာေပးတာပဲ။

လက္မွတ္ မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ ေတြအေပၚဘာမ်ားတိုက္တြန္း လိုပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ NCA အေပၚ မွာ အတူတကြလက္မွတ္ေရးထိုး  ႏုိင္ဖို႔ဆိုတာက အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးလုပ္ငန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးလုပ္မယ္။ အေျခခံႏုိင္ငံ ေရးျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါက ပိုမိုေကာင္းမြန္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြက စုစု စည္းစည္းနဲ႔ ဒီလမ္းေၾကာင္း အ ေပၚေလွ်ာက္ႏုိင္လို႔ရွိရင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္တယ္။ တိုင္းျပည္အ တြက္လည္းေကာင္းတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

Share:

Tags: KNU,ဒုဥကၠ႒,ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

Author : Administrator
Comments
Leave a Comment