• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးေခါင္းေဆာင္ေျပာျပတဲ့ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအေၾကာင္း

“ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္မရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးေပါ့ အဲဒါမ်ဳိးကပဲ ပိုသင့္ေတာ္မလား”

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ၃ နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈႈင္ ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ႏွင့္၁၆ တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ခြဲမထြက္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အပါအ၀င္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) တို႔၏ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္ ကို ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပလိုက္သည္။


ေမး။ ။ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္က ဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ဒုတိယေန႔မွာကေတာ့ အဓိကအေရးအႀကီးအဆံုးအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ တပ္မေတာ္္က တင္ျပတဲ့ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေျဖမရႏိုင္ေသးဘူး။ ဘာလို႔လည္း ဆုိေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား ၁၀ ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို တိုက္္ရုိက္အေျဖေပးလို႔မရေသးဘူး။ ဒါက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေရးနဲ႔ ပတ္သက္တယ္၊ တုိ္င္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုးအေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီဟာကို ေျဖေပးဖို႔ဆုိရင္ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း တုိင္ပင္ဖို႔လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယအပတ္မွာ တုိင္းရင္းသားညီလာခံတစ္ခုေခၚဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ NCA လက္မွတ္္ေရးထုိးတဲ့အဖြဲ႔ေရာ မထိုးတဲ့အဖြဲ႔ေရာ တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥအတြက္ ေပၚလစီတစ္ခုကုိ အတူတကြခ်မွတ္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါၿပီးမွပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏို၀င္ဘာလကုန္မွာျပန္ေတြ႔ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်ိန္းထားပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ႀကီးကေတာ့ မျပတ္သြားေပမဲ့ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏို၀င္ဘာလအထိ စူးစုိက္မဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္လို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ 
ဒုတိယကေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ကိစၥက ယခင္က သေဘာမတူႏိုင္ေပမယ့္ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ လြပ္လပ္၍အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ဆုိတာတစ္ခုတည္းရွိရမယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုပံုသ႑န္ အဲဒီအထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး ဘယ္လိုပါ၀င္ၾကမလဲ။ ဒီတပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္လိုရွိမလဲဆုိတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္ေဆြးေႏြးဖု႔ိျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက ကြ်န္တို႔ရဲ႕ အင္မတန္မွႀကီးမားတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။


ေမး။ ။ ခြဲမထြက္ေရးဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္မွာ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိးေတြကို ေဆြးေႏြးလို႔မရတာလဲ။

ေျဖ။ ။ နံပါတ္ ၁ က NCA စာခ်ဳပ္မွာ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံခုိုင္ၿမဲေရးဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာတူၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္းသားေတြ ခြဲမထြက္ပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို ခြဲမထြက္ရဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အေျခခံမူမွာထည့္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွာ အခက္အခဲရွိတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ကို ဒုကၡအမ်ားဆံုးေပးခဲ့တာက ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာကို ခြဲထြက္ခြင့္မေပးခဲ့တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ခြဲထြက္ေရးမူေၾကာင့္ ဆုိၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ခြဲထြက္ေရးကို ေပါင္းစည္းလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျမင္မွာေတာ့ ခြဲထြက္ေရးနဲ႔ ခြဲမထြက္ေရးက ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ ဘာမွမဆုိင္္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ကိုထည့္ခဲ့တာလည္း ကြ်န္ေတာ္္တို႔အတြက္ အက်ဳိးမရွိသလို၊ အခုလည္း ခြဲမထြက္ရဆုိတာကို ျပန္ထည့္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရရွည္မွာ အက်ဳိးမရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔သံုးသပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကို မထည့္သင့္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ မိန္ခြန္းထဲမွာ ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္မရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးေပါ့ အဲဒါမ်ဳိးကပဲ ပိုသင့္ေသာ္မလားဆုိိတဲ့အျမင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ရွိပါတယ္။ ခြဲမထြက္ခ်င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္းသားေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးေတြကို အာမခံခ်က္ေပးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္နဲ႔ ထူေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီသံုးခုျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိတာကလည္း NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖၚတာပိုေကာင္းပါတယ္။ ခြဲထြက္ျခင္း၊ ခြဲမထြက္ျခင္းဆုိတာက NCA စာခ်ဳပ္မွာ မပါပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒါမထည့္ပဲနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔မသင့္ေတာ္ဘူးလားဆိုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


ေမး။ ။ အစည္းအေ၀းရလဒ္ေတြအေပၚေရာ ေက်နပ္မႈရွိလား။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္အမ်ားႀကီးေက်နပ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမစခင္ကတည္းက မီဒီယာေတြမွာ ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒီလိုစႏိုင္တာကိုကပဲ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ။ ဒီတစ္ပြဲတည္းနဲ႔ ျပႆနာအားလံုးေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္ဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္သင့္ဘူးဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပႆနာအားလံုးေျပလည္ေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမယ့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ေပါ့။ ခုနက ေျပာသလို ႏို၀င္ဘာလမကုန္ခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပန္ေတြ႔မယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔သေဘာတူထားတာကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေၾကညာခဲ့သလို ၂၀၁၈ အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ညီလာခံတစ္ခါျပန္လုပ္မယ္။ ၂၀၁၉ အတြင္းမွာ ႏွစ္ခါထပ္လုပ္မယ္။ အဲဒီမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူအားလံုးကို ရေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ သဓိဌာန္ကိုခ်ထားတဲ့အတြက္ ဒီအစည္းအေ၀းမွာလည္း ဒါကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းက ေအာင္ျမင္တဲ့အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါတယ္လို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။


ေမး။ ။ NCA မွာလက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကိုေရာ ဘာေျပာခ်င္လဲ။

ေျဖ။ ။ သူတို႔ အခန္းက႑ကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း အေလးထားတယ္။ အစုိးရကလည္း ထားတယ္၊ တပ္မေတာ္ကလည္း ထားတယ္။ ခုနကလို အေရးႀကီးတဲ့ ခြဲမထြက္ေရးလိုကိစၥမ်ဳိးမွာ သူတုိ႔အျမင္နဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားကိုလည္း ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးကသေဘာတူတဲ့အေပၚမွာ သူတုိ႔ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အေလးအနက္ထားတယ္ဆုိတာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။


ေမး။ ။ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္တာမ်ားရွိေသးလား။

ေျဖ။ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ မွာ၊ NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညီလာခံ ၃ ခါလုပ္ၿပီးၿပီ။ ၿပီးေတာ့ UPDJC အစည္းအေ၀းေတြလည္း အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့တယ္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေတြလည္း အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က UPDJC ရဲ႕လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေတြမွာ နည္းပညာအရ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေတြကို ေဖၚထုတ္ႏို္င္ေပမယ့္ အခုလို ခြဲမထြက္ရတုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔ဆုိတဲ့ကိစၥက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္တယ္။ နည္းပညာျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ဒီႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ဒီတုိင္းျပည္ေတြမွာရွိတဲ့ ထိပ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တုိင္က ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတာဟာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို ဒီပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စတင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ဒါအင္မတန္မွ ေကာင္းတဲ့ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပခ်င္တယ္။ ႏို၀င္ဘာလမကုန္ခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပန္ေတြ႔ရင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေက်အလည္ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

 

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmar Now

 

Share:

Tags: ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးေခါင္းေဆာင္ေျပာျပတဲ့ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအေၾကာင္း

Author : Administrator
Comments
Leave a Comment