• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ NCA မိန႔္ခြန္းအေပၚ သူတို႔အျမင္

တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၃ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က မိန႔္ခြန္း ေျပာဆိုရာ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကိစၥ ပါဝင္လာသည္။

 

NCA ကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ (မူလ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ ေနာက္တိုး ၂ ဖြဲ႕) ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အသိသက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

တပ္ခ်ဳပ္ မိန႔္ခြန္းတြင္ “က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္႐ြက္ၾကရာမွာ NCA စာခ်ဳပ္ရဲ႕ အပိုဒ္ ၂၂ ၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဃ)အရ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို လိုသလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထုံး လုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျပဳလုပ္ရန္လို႔ သေဘာတူညီထားပါတယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီ ျပဳလုပ္ရန္ ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း အတိုင္း ျပဳလုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပါရွိသည္။

 

တပ္ခ်ဳပ္ မိန႔္ခြန္းပါ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) ပါ ျပင္ဆင္ေရးအတိုင္း သြားမည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံရမည္။ ယင္းေနာက္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲျပဳလုပ္ကာ မဲေပးသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္က ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း ေထာက္ခံဆႏၵ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို လိုသလို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါ့မလားဟု ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည္။

 

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကမူ တပ္မေတာ္မွာ NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသလို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္လည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူေနျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု သုံးသပ္ေနသည္။

 

ယင္းသို႔ အျမင္မတူမႈမ်ား ရွိေနသည့္အေပၚ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၊ လက္ရွိ အစိုးရဖြဲ႕ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါသည္။


ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ)

“က်ေနာ္တို႔က လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အညီဘဲ လုပ္ရမွာပါဗ်။ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္က ပါဝင္ ပတ္သက္သူ အားလုံးရဲ႕ သေဘာတူတာကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳတာပါ။ အဲဒီေတာ့ အားလုံး သေဘာတူညီခ်က္ ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အခန္း (၁၂) ဟာ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို ဒီပုဂၢိဳလ္အားလုံးပါရင္ သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ စံႏႈန္းက ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”

 

“ျပင္လို႔ရတယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေျပာလိုပါဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ က်ေနာ္တို႔ သေဘာတူထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အတိုင္းဘဲ သြားရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အပိုင္းမွာက်ေတာ့ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းလို႔ ရႏိုင္တဲ့အခ်က္ေလးေတြ ရွိပါတယ္”

 

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ မိန႔္ခြန္း (တပ္ခ်ဳပ္ မိန႔္ခြန္းပါ အခ်က္) ပါ အခ်က္က က်ေနာ္တို႔ တခုနဲ႔ တခု ဆန႔္က်င္ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ တခုမွာ အားလုံး သေဘာတူညီမႈ ရရင္ ေနာက္တခုမွာလည္း အားလုံးပါဝင္မယ္ဆိုရင္ ဒီဟာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာပါဗ်”


ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းငင္း (ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ – RCSS/SSA အတြင္းေရးမႉး-၃)


“ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔က သက္ဆိုင္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြကို ျပန္ေမးၾကည့္တယ္၊ ဒါက ဘယ္လို ျဖစ္တာလဲလို႔။ သူတို႔က ျပန္ေျပာတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (EAO) ေတြ အားလုံး သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို စုေပါင္းၿပီး ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္တယ္”

 

“ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို ဒီစာခ်ဳပ္တင္သြင္းလာရင္ ဘယ္အစုအဖြဲ႕ကမွ ကန႔္ကြက္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရင္ လက္ခံမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တခဲနက္ အတည္ျပဳတဲ့ ပုံစံအတိုင္းပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ေျပာသလို အဲဒီအတိုင္း လက္ေတြ႕က်က် တကယ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”

 


ဦးသန္းစိုးႏိုင္ (ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ)

“ျပင္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္လို႔ရွိရင္ ပထမဦးဆုံး လႊတ္ေတာ္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ နဲ႔ ျပင္ရမွာေလ။ အဲဒီေတာ့ ၄၃၆ နဲ႔ ျပင္တဲ့အခါကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက မေထာက္ခံတဲ့ ဥပေဒ၊ ဘယ္ဥပေဒမွ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ျပင္လို႔မရဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အခုက NCA လုပ္တယ္ဆိုတာက အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ အုပ္စု တစု၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း တစု၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစု တစု ရွိတာေပါ့”

 

“အဲဒီအခါက်ေတာ့ အဲဒီမွာ တပ္မေတာ္လည္း ပါၿပီးသားေပါ့ဗ်ာ။ ဆိုလိုတာက ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ အခု ၅၁ ခ်က္ ထည့္သြင္းလိုက္ၿပီးေပါ့။ အဲဒီ ထည့္သြင္းမႈကို လႊတ္ေတာ္ေရာက္လည္း တပ္မေတာ္က ကန႔္ကြက္မယ့္ သေဘာမရွိပါဘူး”

 

“ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ပါ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္တာကိုး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါတဲ့အတိုင္း က်ေနာ္တို႔ သြားၾကၿပီးဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကန႔္ကြက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ၫြန္းဆိုထားတဲ့ ပုဒ္မအေနနဲ႔ ကြဲလြဲေနေသာ္လည္း အတြင္းက အတူတူပါဘဲ”


စိုင္းေက်ာ္ၫြန႔္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-SNLD တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး -၂)


“ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုတာက ေဆြးေႏြးတဲ့ ၂ ဖက္ရဲ႕ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ေတြ အေပၚမွာဘဲ မူတည္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ International (ႏိုင္ငံတကာ) မွာက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈ ကေန ထြက္လာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြက ဖြဲ႕စည္းပုံအပါအဝင္ အကုန္လုံးကို လႊမ္းမိုးတယ္ေပါ့”

 

“အဲဒီေတာ့ ဒီမွာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာက်ေတာ့ ဘယ္လိုလာမလဲဆိုတာ မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သင့္တာကေတာ့ ေျပာတဲ့လူကို ေမးရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ နားလည္ထားတာကေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ပဋိပကၡေတြေပါ့။ ဖြဲ႕စည္းပုံအပါအဝင္ေလ။ အဲဒီ အခက္အခဲေတြ အက်ပ္အတည္းေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္တာကိုး။ အဲဒါကသာလွ်င္ အရာအားလုံးကို လႊမ္းမိုးတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာဘဲ က်ေနာ္ နားလည္ပါတယ္”

 

“NCA ကေတာ့ သူ႔အပိုဒ္ ၂၂ (ဃ) မွာေတာ့ ေရးထားတယ္ေလ။ အဲဒီမွာကတည္းကိုက ရလာတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္နဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ထုံး လုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူသည္လို႔ ေျပာတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ သေဘာတူၿပီးသား ကိစၥ တခုဟာ လက္မွတ္လည္း ထိုးထားၿပီးသား ကိစၥတခုမွာ ဒါ ေျပာေနစရာေတာင္မလိုပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္လို႔ ရတယ္ဆိုတာ ပါၿပီးသား ျဖစ္တယ္ေလ”