• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

UNFC ၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွုေဆာင္ (တိုုးခ်ဲ႕) အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီး

ညီညြတ္ေသာတိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ ပထမအႀကိမ္၊ ဗဟိုုအလုုပ္အမွုေဆာင္ေကာ္မတီ (တိုုးခ်ဲ႕) အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အား ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၁ - ၁၂) ရက္မ်ားတြင္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႔၌ က်င္းျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုုအလုုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျပင္ အဖြဲ႔ ဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး UNFC ၏ လက္ရွိအစိုုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ (၉)ခ်က္အား Legal Binding အျဖစ္ NCA ႏွင့္အတူတကြ မည္သိုု ့သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုုးၾကမည္ဆိုုသည့္ကိစၥ၊ UNFC ၏ ေရွ ႔ ဆက္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ ရခိုုင္ၿပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုုက္ခိုုက္မွုမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မွုမ်ား ၿပဳလုုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


- UNFC သတင္းထုုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔
(13 Sept 2017)

Share:

Tags: UNFC,၏,ဗဟိုုအလုုပ္အမွုေဆာင္,(တိုုးခ်ဲ႕),အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီး

Author : Administrator
Comments
Leave a Comment