• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

Speeches

  • Home/
  • Speeches

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားရွင့္။
ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈအရ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရ တာ၀န္ယူမႈ (၂) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္မသာမက၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးကလည္း ဒီကာလအတြင္းမွာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံနဲဲ႔ ျပည္သူအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားရဲဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေန၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတင္ျပၾကတဲ့ေနရာမွာ ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္စြာ “ျပည္သူနဲ႔အတူ” ဆိုတဲ့ ကြ်န္မတို႔ ယခင္ႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ ကိုက္ညီစြာ တင္ျပသြားမွာပါ။

ယခုႏွစ္ျပည္သူကို အစီရင္ခံရာမွာ၊ အေရးအႀကီးဆံုး တင္ျပေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို တန္ဖိုးထားရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ၊ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြကို ျပည္သူျပည္သားမ်ား မထိိခိုက္ေစပဲ ေခ်ာေမြ႔ညင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းက အဓိက ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာမွာ၊ တရားဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးျဖစ္ေစဖို႔၊ ျပည္သူမ်ား ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းေစဖို႔ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္သည့္ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔မွစၿပီး အလုပ္ရက္ တစ္ပတ္အတြင္း ၿပီးေျမာက္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မွာ တာ၀န္ယူတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔၊ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္မႈ ကိုေဖာ္ေဆာင္ လိုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ယခုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ႏိုင္ျခင္းဟာ ကြ်န္မတို႔ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္လာမႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးဦး၀င္းျမင့္ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္စ အခ်ိန္မွာပဲ ပါတီ၀င္ျဖစ္လာၿပီး၊ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ၊ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ပါတီလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အႀကီးအေသး၊ အျမင့္အနိမ့္ မေရြးဘဲ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ဟာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေမြးထုတ္ႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကြ်န္မတုိ႔ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ အတြင္းက ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးကို ဒုတိယမ်ိဳးဆက္လို႔ ေခၚဆိုရမယ့္ သူမ်ားအတြင္းက ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ပထမမ်ိဳးဆက္မ်ား အားလံုးရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အနားယူ သြားေသာ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းရာမွာ လူေဟာင္း၊ လူသစ္ႏွစ္ဦး ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ျပည္သူကို ေလးစားရာ၊ ႏိုင္ငံကို တန္ဖိုးထားရာေရာက္တာေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔အားလံုး ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ကြ်န္မတို႔အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြျဖစ္တ့ဲ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာပါပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ အစိုးရရဲ႕ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြကုိလည္း ခ်ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

အကယ္၍ ေသခ်ာစြာ နားမေထာင္ခဲ့ၾကရင္ ျပန္ဖတ္ၾကပါ။ သမၼတႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းက အေရးႀကီး ပါတယ္။

ကြ်န္မတို႔ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ စတင္ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပစိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကမာၻ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွာ တာ၀န္သိစြာျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို နားလည္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေလ်ာက္၊ ကြ်န္မတို႔တစ္ေတြဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္းနဲ႔ပဲ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ အျမင္၊ သေဘာထားေတြကိုလည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ အတိတ္ကက်န္ခဲ့တဲ့ အေမြဆိုးေတြကို ဖယ္ရွားေက်ာ္လႊားဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္မတို႔ေတြ သင္ခန္းစာယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ့ရပါတယ္။ သစၥာ၊ ေမတၱာ၊ သတၱိ၊ မုဒိတာ ဘယ္ေလာက္လိုအပ္တယ္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ားျပားဆိုး၀ါးတယ္၊ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြရဲ႕ ေက်းဇူး ဘယ္ေလာက္ ႀကီးမားတယ္ ဆိုတာကို ပိုမိုလို႔ သိနားလည္လာရပါတယ္။ အားလံုးအထက္မွာ ကြ်န္မတို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး သင္ခန္းစာကေတာ့ ျပည္သူရဲ႕ နားလည္ေထာက္ခံမႈ၊ အားေပးမႈမ်ားရဲ႕ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ တန္ဖိုးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလာမဲ့ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္အတြက္ ကြ်န္မတို႔အစိုးရအေနနဲ႔ “စုေပါင္းအင္အား” ကို အေလးထားၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔သႏၷိ႒ာန္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရး တည္ေဆာက္ရာမွာ စုေပါင္းအင္အားဟာ အဓိကပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကား ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ၿငိမ္းေအးေစဖို႔ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကအေျခခံအုတ္ျမစ္ပါ။ ဒီအုတ္ျမစ္ကို စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ခိုင္မာေအာင္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ အနာဂတ္အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္။ ပါ၀င္ေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရလို႔ အင္မတန္မွ ၀မ္းသာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ ေစဖို႔လည္း လူငယ္မ်ား ကူညီပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ အင္မတန္ကို အားတက္ရပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံ၊ လူခပ္သိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔ ခြင့္တူညီမွ်မႈ အာမခံမယ့္ ျဖဴစင္တဲ့၀ါဒ က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစဖို႔ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ကမာၻက အာရံုစိုက္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သာမက၊ ကြ်န္မတို႔နိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာ၊ အားလံုး ရုပ္ပိုင္း၊ စိ္တ္ပိုင္း လံုၿခံဳ၊ ေအးခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ဖို႔ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။

ကြ်န္မတို႔ အစိုးရရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တိုးတက္ ျမင့္မားေရးလည္းပါပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္တယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ လမ္းေတြ ဘယ္ႏွစ္မိုင္ ေဖာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ တံတားေတြဘယ္ႏွစ္ခု တိုးတက္လာတယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးရသြားတဲ့ ေက်းရြာေတြ၊ၿမိဳ႕ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား လာတယ္၊ စသျဖင့္ ေမြးကင္းစမိခင္နဲ႔ ကေလးဆံုး႐ံႈးမႈႏႈန္းက ဘယ္ေလာက္ျမင့္ ေနေသးတယ္၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္နည္းေနေသးတယ္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဘယ္ေလာက္ ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေတြ၊ ဒါေတြကို ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို တာ၀န္သိစိတ္နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အေလးထားတဲ့ အစိုးရပီပီ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးဖို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုးကို ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ျပည္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပလို႔မရပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလလည္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ကိန္းဂဏန္း တြက္ခ်က္မႈ မတူတာေၾကာင့္ အေျဖမွန္ကို သိဖို႔ခက္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြက ျပေနတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈဘ၀စီးပြားအေပၚ ဘယ္ေလာက္အစစ္အမွန္ သက္ေရာက္မႈရွိလဲ ဆုိတာကသာ အဓိကပါ။ ဥပမာ၊ ယခင္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြ်န္မတို႔ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အျမင့္မားဆံုးအဆင့္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီတိုးတက္မႈဟာ ကြ်န္မတို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘ၀အေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဒါကအဓိကပါ။ ဒါေတြကို ဆန္းစစ္ၿပီးမွ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ခ်မွတ္ရင္ဆိုင္မွာပါ။ လာမယ့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထပ္မံသတ္မွတ္ၿပီး၊ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္မွာ ခ်ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုစီမံကိန္းေတြပဲ ခ်မွတ္ခ်မွတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အစုအဖြဲ႔၊ ဂိုဏ္းဂဏ စိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးရာမွာ၊ မည္သူကိုမွ် လက္ညိႈးမထိုး၊ မိမိရဲ႕ ေစတနာ၊ ပညာ၊ သတၱိေတြကိုသာ လူတိုင္းလူတိုင္း အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုႀကီးမား၊ ခက္ခဲတဲ့ စိန္ေခၚမႈပဲျဖစ္ပါေစ၊ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔၊ ကြ်န္မတို႔ အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံ့အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီေပးခဲ့၊ ေပးေနဆဲျဖစ္တဲ့၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား အားလံုးနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ နားလည္မႈ၊ စာနာမႈနဲ႔ ေထာက္ခံ အားေပးၾကတဲ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာပါရေစ။ တစ္ခါျပဳဘူး၊ သူ႔ေက်းဇူး။ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ေက်းဇူးျပဳသူမ်ားဟာ ဘ၀ကို ၿပီးျပည့္စံုေစတဲ့ မိတ္ေဆြမွန္၊ မိတ္ေဆြစစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ အနီးအေ၀း ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ကြ်န္မတို႔ ႏိုင္ငံ့သားသၼီးမ်ား၊ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံအေပၚေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ ထားသူမ်ားနဲ႔တကြ၊ ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ားအားလံုးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ေဘးအႏာၱရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ကြ်န္မတို႔ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အိပ္မက္၊ ကြ်န္မတို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္၊ သာယာတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို မေႏွးအျမန္ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကပါ ေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၲာပို႔သလိုက္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Download PDF