• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

Speeches

  • Home/
  • Speeches

ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့အခမ္းအနားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တူညီေသာ ဆႏၵမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈ

မ်ားနဲ႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ နိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနဲ႔

ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ

ေၾကာင္း ဦးစြာ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္အပ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရး (Ceasefire)လို႔ အမည္တပ္ထားေပမယ့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ရည္မွန္းခ်က္ထက္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျမင့္မားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအားလုံးရဲ့ လိုလားခ်က္

ေတြကို လက္ေတြ႕က်က်ေဖာ္ေဆာင္ ေပးမယ့္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ

စာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာ

(၂)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့ေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ့ ဆႏၵနဲ႔အညီ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ေလၽွာက္လွမ္းနိုင္ဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီရည္မွန္းခ်က္

ေတြ ေအာင္ျမင္ဖ႔နို ဲ႔ နိုငင္ ံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိကအက်ဆုံး

လိုအပ္ခ်က္ဟာ နိုင္ငံရဲ့တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္

ပထမ သက္တမ္းကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ တိုင္းရင္း

သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး စတင္လုပ္

ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ NCA ကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊

ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔

ဆိုရင္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာဟာ အခ်ိန္ကာလ ၂ ႏွစ္ ၾကာျမင့္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္

ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ နိုင္ငံတစ္ခုရဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ႏွိုင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ မေျပာပေလာက္ေပမယ့္

အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြ၊ လက္ငင္းအက်ိဳးရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ကေတာ့ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့ အခ်ိန္ပမာဏပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ မည္သည့္က႑အေပၚမွာမဆို လႊမ္းမိုးမႈရွိၿပီး ခ်က္ခ်င္း

လက္ငင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ဒီကေန႔ အခမ္းအနား

တက္ေရာက္လာၾကတဲ့သူအားလုံးသာမက နိုင္ငံသူ၊ နိုင္ငံသားအားလုံးက သေဘာတူညီ

လက္ခံထားၾကပါတယ္။ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ၿပိဳင္ပြဲမစတင္မီ ေသြးပူ

ေလ့က်င့္ခန္းကို မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရပါတယ္။ ေသြးေအးသြားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့

အခါမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆုံးရွုံးမွု၊ ရွုံးနိမ့္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္သလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔

တစ္ေတြအေနနဲ႔လည္း NCA စာခ်ဳပ္ပါ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့၊ လုပ္နိုင္တာေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ့ရလဒ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္

မ်ားကို ရယူခံစားနိုင္ၾကဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပါဝင္

ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ျပည္သူေတြလိုလား ေတာင့္တေနတဲ့ ပါတီစုံ

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို အဆင္ေျပ

ေခ်ာေမြ႕စြာေလၽွာက္လွမ္းနိုင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈ၊

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈေတြကို နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို

စတင္ယူခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ

နိုင္ငံနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲနိုင္ဖ႔ ို လူထု လူတန္းစားေပါင္းစုံရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

အလႊာေပါင္းစုံရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးကို က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီညီလာခံမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲနိုင္ေရး အေျခခံရမယ့္မူမ်ား၊ အခန္းမ်ားကို

အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ လုပ္ငန္း

ရပ္ေတြကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မ႑ိဳင္မွာ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ခရိုင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ ဥကၠ႒ေတြကို တပ္မေတာ္ကအရာရွိမ်ားျဖင့္ ခန္႔ထား ေဆာင္ရြက္

ခဲ့ရာမွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး ဗ်ဴရိုကေရစီ

ယႏၲရားစနစ္ကို တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္မွာပဲ အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အေရးပါလာမယ့္ Institution ေတြ တည္ေဆာက္ျခင္းကို

အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္နိုင္ဖို႔

အတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ေရ႕လွ ုပ္ငန္းစဥ္ (၇)ရပ္ကိုခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့

ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔

ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရထံသို႔ နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊဲေျပာင္းေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ

ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သလို တိုင္းျပည္အတြက္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို

လူတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ပါတီစုံ

ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကေန မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆက္လက္ေလၽွာက္လွမ္းနိုင္ဖို႔

ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအေနနဲ႔ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တာ (၆)ႏွစ္

ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ စနစ္တစ္ခုလို႔ယူဆနိုင္သလို လူတိုင္းလိုက္နာနိုင္မွ

ေအာင္ျမင္နိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ က်င့္ဝတ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကတာလည္းရွိပါတယ္။

ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ အားလုံးပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္မွ ေအာင္ျမင္နိုင္မယ့္ နိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ပထမဆုံး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဆန္႔က်င္

ၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေပၚကေန ေသြဖည္သြားမယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ဘဲ

ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ မိမိတို႔ရဲ့လိုအင္ဆႏၵေတြကို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက်၊ ဥပေဒ

ေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္သြားမွသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ကိုက္ညီမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့

ဥပေဒနဲ႔အညီသာ အားလုံးက လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒရဲ့အထက္မွာ

ဘယ္သူမွရွိလို႔မရပါဘူး။ မည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳးမဆို

နိုင္ငံေတာ္မွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအတိုင္းသာ လိုက္ပါလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားလွည့္ၿပီး လုပ္လို႔လည္းမရပါဘူး။ ေပးထားတဲ့ကတိကဝတ္မ်ားကိုလည္း

မေလးစားလို႔မရပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမၽွ အေျပာခံ၊ အေဝဖန္ခံေနရမွာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္သူအားလုံးဟာ နိုင္ငံေတာ္က

ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကိုေလးစား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကိုလည္း လက္ခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့

ပဋိပကၡေတြကိုလည္း ဒီမိုကေရစီမူေဘာင္ အတြင္းကေန ေျဖရွင္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ

ဒီမိုကေရစီရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး လိုရာေတာင္းဆိုမွုမ်ိဳးကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး

နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔သာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔

ပထမဆုံး စတင္ေလၽွာက္လွမ္းရမယ့္ ေျခလွမ္းကေတာ့ ဒီ NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး

ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲေဝးကြာတဲ့ခရီးျဖစ္ပါေစ အေရးအႀကီးဆုံး လုပ္ရမယ့္အလုပ္က

ပထမဦးဆုံးေလၽွာက္လွမ္းရမယ့္ေျခလွမ္းကို စတင္လိုက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔

အတူတကြလက္တြဲပူးေပါင္း ေလၽွာက္လွမ္းေနတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္း၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ခရီးလမ္းမွာ မလြဲမေသြေလၽွာက္

လွမ္းရမယ့္ ဒီေျခလွမ္းကိုတုံ႔ဆိုင္းမေနဘဲ စတင္ပါဝင္ ေလၽွာက္လွမ္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာဆိုတာ မိမိတို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ကာလတစ္ေလၽွာက္မွာ ရင္ဆိုင္ၾကဳံ

ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အဆိုးနဲ႔အေကာင္းေတြကို ထင္သာျမင္သာေအာင္

မီးေမာင္းထိုးျပထားတဲ့ ေၾကးမုံျပင္တစ္ခ်ပ္ပါပဲ။ အဲဒီသမိုင္းစာမ်က္ႏွာဆိုတဲ့ ေၾကးမုံျပင္ႀကီးကို ၾကည့္

လိုက္တာနဲ႔ ေရွးပေဝသဏီကတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ ေအးအတူပူအမၽွ အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ၾကတာကို အထင္အရွား

ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါတယ္။ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့နိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္နယ္တစ္ခု၊

တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုမွာ လူမ်ိဳးစုတစ္စုတည္း သီးျခားေနထိုင္ၾကတာ မဟုတ္ဘဲ ညီရင္းအစ္ကိုေတြ

လို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာနဲ႔ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးလၽွင္ေသြးနီး

သည္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔အညီ နိုင္ငံေတာ္ကို ထိပါးရန္စက်ဴးေက်ာ္လာသမၽွကိုလည္း တိုင္းရင္းသား

အားလုံးက လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ စုေပါင္း ကာကြယ္ခဲ့ၾကတာကိုလည္း

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာပါ။ ထို႔အတူ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈေတြပ်က္ျပားၿပီး

စည္းလုံးမႈအားေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေတြရဲ့ ရန္စက်ဴးေက်ာ္မွုေတြ ခုခံတြန္းလွန္

နိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အားလုံး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ သူ႔ကၽြန္ဘဝ

က်ေရာက္ခဲ့ရတာကိုလည္း သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလို လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆိတ္သုဥ္းသြားခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ

လူထု တစ္ရပ္လုံး နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ ေတြရဲ့ စိတ္တိုင္းက်ျခယ္လွယ္မႈ၊ ကုပ္ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ယူမႈ

ေတြကို ခံစားခဲ့ရတာလည္း မိမိနိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွတဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္

ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဆုံးရွုံးသြားတဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ရရိွဖ႔ ို လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမသႈ မိုင္းမွာ

သေႏၶတည္ေပါက္ဖြားလာတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္သူအတူလက္တြဲၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕

အဂၤလိပ္ ေတြကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရတာေတြ၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးရဲ့

ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ပင္လုံစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေဖာ္ျပနိုင္ခဲ့ တာေတြဟာလည္း မေမ့နိုင္တဲ့ သမိုင္း

စာမ်က္ႏွာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မွာ ကိုလိုနီဘဝက နယ္ခ်ဲ႕ေတြရဲ့ က်င့္သုံး

ခဲ့တဲ့ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကားမွာ အယူဝါဒေရးအရ၊

လူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ားစြာေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတာဟာလည္း

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာကေန ရယူရမယ့္ သင္ခန္းစာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊား

ခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ကေတာ့

ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ

တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ဆိုတဲ့ ဒ႔တို ာဝန္အေရးသုံးပါးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ဒ႔တို ာဝန္

အေရးသုံးပါးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေတြအားလုံးက ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကို အဓိကတာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔

ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဒ႔တို ာဝန္အေရးသုံးပါးကို ဘယ္ေသာအခါမွ အထိအပါး

အပြန္းအပဲ့ခံမွာမဟုတ္ဘဲ အျမဲဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ့ အေရးကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု

တစ္ရပ္လုံးကပါ အတူလက္တြဲၿပီး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း

ကိုလည္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခမ္းအနားေတြ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊

ေတြ႕ဆုံမွုေတြ တိုင္းမွာ NCA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျမဲထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုထည့္သြင္း

ေျပာၾကားရျခင္းဟာ နံပါတ္တစ္ အေနနဲ႔ “NCA စာခ်ဳပ္ဟာ နိုင္ငံအတြက္အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတဲ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိကအက်ဆုံး အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္လို႔”၊

နံပါတ္ႏွစ္အေနနဲ႔ “ ဒီအေျခခံအခ်က္ကို မေဖာ္ေဆာင္ဘဲ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေသနတ္သံမတိတ္ဘဲ

ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွန္သမၽွဟာ စိတ္မခ်ရဘဲ လက္နက္ကိုင္

လမ္းစဥ္ကိုသာ ျပန္လည္ဦးတည္သြားနိုင္လို႔”၊ နံပါတ္သုံးအေနနဲ႔ “NCA စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီ

ခ်က္ေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႕တည္းကေရးဆြဲထားတာမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ကနဦးအဆိုျပဳခ်က္ေတြအေပၚမွာအေျခခံၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းသေဘာတူေရးဆြဲထားတဲ့

စာခ်ဳပ္ျဖစ္လို႔”ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သမိုင္းမွာ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာနဲ႔

အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့တာ မရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိ

ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ NCA ဟာ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ

နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ NCA မွာ ပါဝင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း တက်ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ နိုင္ငံနဲ႔

လူမ်ိဳးအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ နိုင္ငံအက်ိဳး၊ လူမ်ိဳး

အက်ိဳးကိုေမၽွာ္ကိုးၿပီး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

NCA စာခ်ဳပ္ရဲ့အေျခခံမူမ်ားအခန္းမွာ “ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အား

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ေရွ႕ရွု၍ လြတ္လပ္မွု၊ တန္းတူညီမၽွမွုႏွင့္ တရားမၽွတမႈတို႔ကိုအေျခခံၿပီး ပင္လုံ

စိတ္ဓာတ္နဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊

အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အဝရိွေသာ ဒီမိုကေရစီႏငွ ့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တ႔ကို ိုအေျခခံသည ့္

ျပည္ေထာင္စုကို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္” ဆိုၿပီး ပထမဦးစြာ

သေဘာတူညီခဲ့တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကိုအေျခခံၿပီး ပါဝင္သင့္သူ

အားလုံးပါဝင္သည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိတဲ့ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င္းပ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရားထက္ ပိုမိုတဲ့

အဓိပၸာယ္ေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြကိုလိုက္နာ

ေစာင့္ထိန္းရမယ္။ အဲဒီအတြက္ဘာေတြရမယ္။ အဲဒီ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမွာေတြ၊ ရပိုင္ခြင့္

ေတြအတြက္ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြကို က်င့္သုံးမယ္ဆိုတာ

ေတြပါရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

NCA စာခ်ဳပ္ အေျခခံမူပထမအခ်က္မွာ ဒီေန႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားသာမက အျခားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္

ဖက္ဒရယ္စနစ္တ႔ကို ို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္မယ္လို႔လည္း သေဘာတူ

သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို

တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုဖက္ဒရယ္လဲ ဆိုၿပီး ေမးေနတာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ဘယ္လိုဖက္ဒရယ္လဲ ဆိုတာကို “ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို

အေျခခံသည့္ျပည္ေထာင္စု” လို႔ အေျခခံမူ ပထမအခ်က္မွာပဲ အာမခံခ်က္ေပးထားတာကို ေတြ႕ရ

မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးလိုခ်င္ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ စနစ္၊

တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ပါပဲ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးအတြက္ အခြင့္အေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ဒီအခြင့္အေရးရဖ႔ ို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြကို ေစာင့္ထိန္းၾကရမလဲ။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအမွန္တရား(Universal

Truth)လို႔ ေခၚဆိုရမယ့္ ေလာကပါလတရားသုံးပါးျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမၽွမႈနဲ႔

တရားမၽွတမႈေတြကို ေစာင့္ထိန္းရပါမယ္။ ၿပီးရင္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ့ ဒ႔တို ာဝန္

အေရးသုံးပါးကို လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ဖို႔တာဝန္ေတြ၊ ရရွိရမယ့္

အခြင့္အေရးေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမလဲ၊

ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ၊ အေသးစိတ္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ ဆိုတာကို

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္း၊ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့

“နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ သြားရန္”လို႔ သေဘာတူထားတာကိုလည္း

ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

NCA ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမရွိလို႔ လက္မွတ္ထိုးစရာမလိုဘူးလို႔ေျပာေနတဲ့ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။

NCA ဟာ အမည္နာမအားျဖင့္သာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ကေတာ့ ဒါ့ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ နက္ရွိဳင္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ NCA

ကိုလက္မွတ္ထိုးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ကိစၥေတြဟာ

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ့အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ထားတာ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတာ၊ ပိတ္ပင္

ထားတာ တစ္ခုမွမပါပါဘူး။ အခြင့္အေရးကို ေပးနိုင္သမၽွ ေပးထားတာကိုပဲ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကိုဆက္လက္ၿပီး မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳေနရင္ ျပည္သူလိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို

ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဆန႔က္ ်င္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ၿပီး “သူတစ္လူ၊ ငါတစ္မင္း” စနစ္ကို

တည္ေထာင္လိုျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို မ်က္ကြယ္ျပဳလိုျခင္းလို႔

ယူဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ၾကရာမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာဥပေဒႏွင့္အညီ သြားၾကဖို႔လိုပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔

လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္မွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာမွာလည္း အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကပါတယ္။ ဥပေဒ ပညာရွင္

ေတြက တည္ၿငိမ္မႈ(Stability))ကို အဓိကထားၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိ/မရွိ ဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္။

နိုင္ငံေရးအျမင္(Political Point of View) မွာေတာ့ “ တာဝန္ခံမွု ” ( Accountability) နဲ႔ “

တရားဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမၽွမရွိေစေရး” (No one above the law) ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔

ႏွိုင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုး သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခ်က္မျပည့္စုံရင္ နိုင္ငံေရးအရ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွု

မရွိဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္တဲ့

ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို ေလးစားလိုက္နာ

ဖ႔လို ိုပါတယ္။ အားလုံးသေဘာတူညီထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအေပၚ အေလးထားဖို႔

လိုပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း နိုင္ငံေရးအရတည္ၿငိမ္မႈ၊ လုံျခဳံေရးအရတည္ၿငိမ္မႈေတြကို ခိုင္ခိုင္

မာမာတည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အေဟာင္းေတြကို ဖ်က္သိမ္း

နိုင္ရင္ၿပီးၿပီလို႔ ယူဆနိုင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုတာ အေဟာင္းေတြကို မြမ္းမံနိုင္ျခင္း၊

ထိန္းသိမ္းသင့္တာေတြကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ျခင္းနဲ႔ အသစ္ေတြကို တည္ေဆာက္နိုင္ျခင္း ျဖစ္တယ္

ဆိုတာကို မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ကမၻာမွာ လက္ေတြ႕ က်င့္သုံး ေနရတာက

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေတာ္လွန္ျခင္း(Revolution)ဆိုတာထက္ တည္ေဆာက္ျခင္း(Building)

ဆိုတာျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ -

- တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့

တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး ဆိုတဲ့

ေဘာင္ထဲကသာမၾကည့္ဘဲ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အျမင္နဲ႔ ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အားလုံးပါဝင္

ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါ။

- ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖစ္တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို နိုင္ငံသားတိုင္း လက္ခံယုံၾကည္ၿပီး

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈ အပါအဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သုံး

လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သြားၾကပါ။

- ျပည္သူေတြရဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္၊ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့

ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာမွာ တရားမၽွတမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ညီမၽွမွုေတြ အေပၚမွာအေျခခံၿပီး

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ့ ဒ႔တို ာဝန္ အေရးသုံးပါးအေပၚ ေရွ႕ရဆႈ ာင္ရြက္သြားၾကပါလို႔

တိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

Download PDF