• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

Speeches

  • Home/
  • Speeches

ဒီေန႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကတဲ့ EAO (၈) ဖြဲ႔ ရဲ့ PPST ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေခၚယူတဲ့အေရးေပၚအစည္းအေ၀းျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀း ေခၚယူရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးကုိ ဦးတည္ျပီး ျပင္ဆင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ EAOs ေတြနားလည္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြအေပၚ နားလည္ထား တဲ့နားလည္မႈနဲ႔ အစုိးရဘက္က နားလည္ထားတာေတြမတူညီဘူးဆုိတာ ရုတ္တရက္ေတြ႔ရွိ လုိက္ရလုိ႔ ဒါေတြကုိ အျမန္ဆံုး ေတြ႔ဆံု ေျဖရွင္းႏုိင္ဘုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အၾကား တုိင္ပင္ညွိႏိႈင္းႏုိင္ဖို႔ေခၚယူတဲ့ အစည္း အေ၀းျဖစ္ပါတယ္။


ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကုိ EAO ဆုိျပီး တဖြဲ႔တည္းျမင္ႏုိင္ပင္မဲ့ အမွန္က မတူညီတဲ့ အေျခခံရွိတဲ့ အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔ရဲ့ စုစည္းထားမႈတစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိအေျခခံျပီး NCA လမ္း ေၾကာင္း ကေန အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ Stakeholders မ်ားႏွင့္ အတူ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခက္အခဲတစ္စံုတရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုခု ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နားလည္မႈေတြျပန္လည္ညွိႏိႈင္းၾကဘုိ႔ လုိအပ္လာရင္ေသာ္လည္း ေကာင္း ပထမဦးစြာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အျခင္းျခင္းအၾကားမွာ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းျပီး ဘံုသေဘာထား ကုိ ခ်ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ (၈)ဖြဲ႔အၾကားထားရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေန႔ ၾကြေရာက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအခုလုိ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ေရာက္ရွိလာတာကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဘုိ႔အတြက္ အေျဖေကာင္းရရွိေရးေဆြးေႏြးၾကဘုိ႔ကုိလည္း တုိက္တြန္းလုိ ပါတယ္။ 

ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ကာလ က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာရဲ့ အျမင့္ဆံုးေသာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္စြဲျပီး အျပန္အလွန္တုိက္ခုိက္ၾကတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြေၾကာင့္ မယံုၾကည္မႈေတြ၊ သံသယစိတ္ေတြ၊ စုိးရိမ္စိတ္ေတြဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာပါ၀င္တဲ့ အဓိက Stakeholders ေတြၾကားမွာ အျမစ္တြယ္ေနၾကတာဟာ ျငင္းလုိ႔မရတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာေတြက အခု ႏုိင္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ လာျပီး ပြတ္တုိက္ မႈ ျဖစ္လာရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ရဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈေတြ အေပၚ နားလည္မႈတူညီ ျခင္းမရွိေသးဘူးလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ရဲ့မူ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းဆုိတဲ့ အေျခခံကေနအေျဖရွာႏုိင္ဘုိ႔လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိ ပါတယ္။ 

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ NCA ကုိအေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲလမ္း ေၾကာင္းကုိ သြားဘုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာ Stakeholder ေတြ အားလံုးပါ၀င္ျပီး တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ၾကဘုိ႔ သေဘာတူညီၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေတြဆံုညွိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းဆုိတဲ့ အေျခခံကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တာဘဲျဖစ္တယ္။

လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြ၊ (Public Consultation Meeting)၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ (Sub-National Dialogue) ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ရဲ့ ေက်ာရုိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အမိန္႔ေပး နာခံမႈ စနစ္နဲ႔သြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္အ သိအမွတ္ျပဳမႈ ေလးစားမႈ ျပဳၾကကာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကုိ အေျခခံတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ Stakeholder ေတြၾကား ဘံုသေဘာထားရရွိေရး ညွိႏိႈင္းၾကဖို႔လုိပါတယ္။ တဘက္ႏွင့္တဘက္ စုိးရိမ္မႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး အေျဖရွာမွသာ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ EAO (၈) ဖြဲ႔ အၾကားမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ စုိးရိမ္မႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး တဘက္ေဆြးေႏြးဘက္ေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရရွိေရးအတြက္ မိမိတုိ႔စုိးရိမ္စိတ္ေတြကုိ အျပန္အလွန္ေဖာ္ထုတ္ျပီး အသိအမွတ္ျပဳကာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္ေရး က်ိဳးစားမွသာ အေျဖမွန္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေ၀းမွာ PPST ေခါင္းေဆာင္မ်ားတင္မကဘဲ JMC ကေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔၊ ႏုိင္ငံ ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔၀င္ေတြကုိလည္း ဖိတ္ ၾကားထားပါတယ္။ မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကုိဘယ္ လုိအတူတကြျဖတ္ေက်ာ္ၾကမယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းအေျဖရွာၾကဘုိ႔ တုိက္တြန္းပါ တယ္။ 
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ တရားမွ်တျပီး မွန္ကန္မႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ျဖစ္ေပၚဘုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ျဖစ္တဲ့ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္းကုိ ကုိင္စြဲကာ ဒီမုိကေရစီကုိအေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္အတြက္ အုပ္ျမစ္ခ် ႏုိင္ေရး ကုိယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ၀ုိင္း၀န္း ႀကိဳးပန္းၾကဖို႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုး ခ်ဳပ္ပါတယ္။
Download PDF