Books

  • Home/
  • Books

မုန္တုိင္းကုိဆန္၍ ပင္လယ္ကုိျဖတ္ေသာအခါ

Author: ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္
Publish Date: 16 Jan, 2018
Category: Books

Book Review

“သႏိၷ႒ာန္ခ်၊ အသက္စြန္႔ရန္ မေၾကာက္၊
အခက္အခဲဖယ္ရွား၊ ေအာင္ပြဲအရယူ”
၁ဝ-၁ဝ-၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ - ရဲေဘာ္ေရွာင္း (ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္)
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗


တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္သုေတသနအသင္း (CDES) မွ
အသစ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသည့္


“မန္းၿငိမ္းေမာင္၏ မုန္တုိင္းကုိဆန္၍ ပင္လယ္ကုိျဖတ္ေသာအခါ”
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗


သံျဖဴဇရပ္ ခလရ ၃၁ တပ္ရင္း၊ အခ်ဳပ္တြင္ တစ္ပတ္ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ ဗုိလ္ၾကည္ဝင္းကုိယ္တုိင္ဦးစီး၍ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ေယာက္၊ စစ္သား ၅ ေယာက္၊ လွံစြပ္ကုိယ္စီတပ္၍ ကၽြန္ေတာ့္ကို လက္ ထိပ္ခတ္ၿပီး သံႀကိဳးစကုိ ကားနဲ႔တြဲၿပီး တစ္ဖန္ေသာ့ခတ္ျပန္သည္။ ၿပီးမွ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္သုိ႔ လာပုိ႔သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္၏ ႀကိဳးတုိက္ကေလး အခ်ဳပ္ခန္း အခန္း နံပါတ္ ၁ တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခ်ဳပ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းသည္ မူးေဝေနာက္က်ိေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လဲေလ်ာင္းေနေသာ ႀကိဳးတုိက္အခန္းက်ဥ္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ကုိ ပုိ၍မြန္းက်ပ္ေစသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေမာပန္းေနပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ အုတ္နံရံကုိမွီၿပီး အေမာေျဖေနသည္။ အနီးတြင္ေတြ႕ရေသာ သံေခ်ာင္းေလးႏွင့္ အုတ္နံရံကုိ ေရးျခစ္ လုိက္သည္။


“သႏိၷ႒ာန္ခ်၊ အသက္စြန္႔ရန္ မေၾကာက္၊
အခက္အခဲဖယ္ရွား၊ ေအာင္ပြဲအရယူ”
၁ဝ-၁ဝ-၁၉၇ဝ ခုႏွစ္


မဆလစစ္အစုိးရသည္ ကုိကုိးကၽြန္း အက်ဥ္းစခန္းကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပည္မသုိ႔ ျပန္ေခၚခဲ့ရေပ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ရန္သူ၏ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္တုိက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိေသာဘဝမွ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ အားမာန္ ဇြဲသတိၱ လုံ႕လဝီရိယ စသည့္ ေရွ႕အစဥ္အဆက္ေသာ လူငယ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ သဘာဝအတုိင္း ကၽြန္ေတာ္၏ ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ အမ်ဳိးသားအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္၊ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစုိးမႈ က်ဆုံးေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ရာတြင္ မ်ဳိးဆက္မ်ား တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ တုိက္ပြဲ အလံကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္တုိက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾက၊ ဝင္ေနဆဲပင္ျဖစ္ေပသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မ်ဳိးဆက္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံတုိက္ပြဲႀကီးတြင္လည္း တပ္ဦးမွ ခြပ္ေဒါင္းအလံ ကုိ လႊင့္ထူခ်ီတက္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါဝင္ေအာင္ စည္း႐ုံးတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာလည္း ပ်ဳိျမစ္ လန္းဆန္းတက္ႂကြေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္ တုိက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စည္းစည္းလုံးလုံးျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရးတုိက္ပြဲတြင္ လက္တြဲတုိက္ပြဲဝင္လ်က္ ရွိေနၾကေပသည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏တုိက္ပြဲသည္ ျမန္မာျပည္ေတာ္လွန္ေရးအား ႀကီးမားစြာ အလုပ္အေကၽြးျပဳခဲ့ပါ သည္။ ဤတုိက္ပြဲ၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တုိင္းရင္းသားအသီးသီးတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရးတုိက္ပြဲႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲဝင္ အင္အားစုႀကီးႏွစ္ရပ္အား ေပါင္းစည္းေပးႏုိင္ခဲ့ေပသည္။
အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲဝင္ အင္အားစုႀကီးႏွစ္ရပ္၏ ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးစုၾကာမွ ႀကိဳးပမ္းတုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္ခဲ့ရေပသည္။ အဆက္ဆက္ေသာ ေဖာက္ျပန္သည့္အုပ္စုိးသူမ်ား၊ စစ္အာဏာ ရွင္မ်ားသည္ တုိက္ပြဲဝင္ အင္အားစုႀကီးႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစည္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေအာင္ ႀကီးမားစြာ အင္အားပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ေပသည္။
ဤတုိက္ပြဲဝင္ အင္အားစုႀကီး ႏွစ္ရပ္အား ေပါင္းစည္းေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ မေဝးေတာ့ေသာ တစ္ခ်ိန္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆုံးရေတာ့မည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။
ေတာ္လွန္သည့္ သူရဲေကာင္းဝါဒ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။


ရဲေဘာ္ေရွာင္း (ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္)


Download PDF

Related Books