Blog News

 • 25
 • Jan

 • Thursday at 5:59 AM
 • ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

• ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒ နယ္ပယ္မ်ားတြင္...

 • 11
 • Jan

 • Thursday at 5:08 AM
 • Internship: Program Assistant (2 posts)

Organization Background Centre for Development...

 • 8
 • Sep

 • Friday at 3:59 AM
 • “တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေျခာက္လွန္႔လာေသာ ဖက္ဒရယ္တေစၦ”

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ခန္းမႀကီး၏ စင္ျမင့္ထက္သို႔...