• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးတြင္ က႑ေလးခုမွ အခ်က္ေပါင္း ၁၄ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မည္။

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က တင္သြင္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑တို႔မွ အခ်က္ေပါင္း ၁၄ ခ်က္ကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕က ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ရာ ၁၄ ခ်က္လုံး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ညီလာခံ ပဥၥမေန႔အၿပီး ယေန႔ည ၈ နာရီ ၁ဝ မိနစ္က ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (၂) တြင္ က်င္းပ ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ဦးေဇာ္ေဌး၊ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းႏွင့္ စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔တို႔က ရွင္းလင္းၾကသည္။

သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ တင္သြင္းသည္ က႑ေလးခု၏ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ပါရွိသည့္ စကားလုံးအခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ရၿပီး ဝိဝါဒကြဲျပားမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ''ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ လို႔ သုံးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီမွာ နာမဝိေသသန လိုအပ္တယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ အဆိုျပဳခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ NCA စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ထည့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အဆင္ေျပသြားပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။ 
ညီလာခံတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ညီလာခံတစ္ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည္ဟု တင္သြင္းထားေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက ၂ဝ၂ဝ တြင္ ညီလာခံထပ္မံက်င္းပမည္ဟု သေဘာတူညီထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိကက်သည့္ တန္းတူညီမွ်ေရး
''ညီလာခံသံုးခုမွာ အေျခခံမူေတြရမယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၂ဝ မွာ ညီလာခံလုပ္ဖို႔ မလိုေတာ့ ဘူးဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္ၿပီး သေဘာမတူႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ ဆက္လက္လုပ္မယ္လို႔ ညီလာခံကိုတင္သြင္းဖို႔ သေဘာတူပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။ 
ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု က ခြဲမထြက္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ညီလာခံအၿပီးတြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လမ္းစ ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ဦးလွေမာင္ေရႊက ''အေရးႀကီးတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔ပါ။ မနက္ျဖန္ညီလာခံၿပီးတာနဲ႔ အစိုးရဘက္က ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ပါမယ္။ သက္ဆိုင္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြက ျပန္လည္သုံးသပ္မႈေတြ လုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ ျပန္လည္စုေပါင္းလုပ္မယ္။ စက္တင္ဘာလဆန္းေလာက္မွာ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ျပင္တာ ေတြ သုံးသပ္တာေတြလုပ္မယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီႏွစ္မကုန္ခင္မွာ ညီလာခံထပ္မံ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ'' ဟု ေျပာသည္။
ဦးေဇာ္ေဌးက ''NCAကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို အားလုံးက အထိအခိုက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရမွာ အားလုံးသိတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုတဲ့အတိုင္း အေလွ်ာ့အတင္းနဲ႔ ဆိုေတာ့ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္လာ မယ့္ ညီလာခံမွာ ဒီထက္ပိုမို ထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြရမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါ တယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ထိပ္သီးအခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံု
ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ UPDJCအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက နည္းပညာအရ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အေျဖရွာမွာျဖစ္သလို ထိပ္သီး အခ်င္းခ်င္းလည္းေတြ႕ဆုံၿပီး အေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။ 
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ခုနစ္ဖြဲ႕ ယခု ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အားလုံးပါဝင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္လာေနၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားအား ယခုလာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရသည္။ 
လက္မွတ္မထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လာေရးအတြက္ ဦးေဇာ္ေဌးက ''လက္မွတ္မထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဒီညီလာခံကိုလာတယ္။ လာတဲ့အေပၚမွာ ဒီညီလာခံက ထူးျခားတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႕ ေတြ႕လည္းေတြ႕တယ္။ အရင္က ေျမာက္ပိုင္းသုံးဖြဲ႕ AA၊ TNLA ၊ MNDAA ကို NCA ထိုးဖို႔ မေျပာခဲ့ဘူး။ အခုေျပာလိုက္ၿပီ။ ''ဝ'' ေၾကညာခ်က္မွာပါတဲ့အတိုင္း ဒီသုံးဖြဲ႕ကို NCAထိုးဖို႔ တိုက္တြန္းပါဆိုတာပါတယ္။ သူတို႔ သယ္ေဆာင္သြားတဲ့ အထဲ မွာ စဥ္းစားစရာအမ်ားႀကီး ပါပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီညီလာခံၿပီးတာနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ကို ေတြ႕ဖို႔ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာစမယ္။ အားရေက်နပ္မႈရွိတယ္'' ဟု ေျပာသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးက႑ ၄ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ ၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ ၇ ခ်က္၊ ေျမယာ ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑ ၂ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၁၄ ခ်က္ကို ညီလာခံ၏ ေနာက္ဆုံး ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္း အေဝးတြင္ က႑ေလးခုမွ အခ်က္ေပါင္း ၃၇ ခ်က္သေဘာတူခဲ့ၿပီး ယခုညီလာခံတြင္ ၁၄ ခ်က္ကို သေဘာတူႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အခ်က္ ေပါင္း ၅၁ ခ်က္ကို ထည့္သြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

Share:

Tags: ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-,(၂၁)ရာစုပင္လုံ,တတိယအစည္းအေဝးတြင္,က႑ေလးခုမွ,အခ်က္ေပါင္း,၁၄,ခ်က္ကို,ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္,အစိတ္အပိုင္း,(၂),အျဖစ္,လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မည္။

Author : Administrator
Comments
Leave a Comment