• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး ပုပၸါးမွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္း၊ အစည္းအေဝး၌ ခြဲမထြက္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အပါအဝင္ အခ်က္ေပါင္း ၅ ခ်က္ကိုေဆြးေႏြးမည္

NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္ျပည့္ေန႔တြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို မူလက ပုပၸါးေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ားထား ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပရန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ABSDF ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုလာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္းျမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ NCA လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ြဲ႔ (PPST) အစည္းအေဝးအျပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုပြဲကို အစိုးရဘက္မွ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၏ အိုေအစစ္ ေဒသျဖစ္သည့္ ပုပၸားတြင္ျပဳလုပ္ရန္ လ်ားထားခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားဘက္မွ ပုပၸားထက္စာလွ်င္ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းျဖင့္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ညွိႏႈိင္းနိုင္သည့္ အခင္းက်င္းမ်ိဳးရွိသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဟုယူဆကာ အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ဆက္လက္ညိွႏိႈင္းသည့္အခါ ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပမည့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲမထြက္ေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ အပါအဝင္ အခ်က္ေပါင္း ၅ ခ်က္ကို အဓိကထားျပီး ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုသည္။ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ အစျပဳခ်က္မွာ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးကာလတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုး အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက တင္ျပသည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ေပၚတြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ ၁- ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးမ်ား ကို ဆက္လက္က်င္းပနိုင္ေရးကိစၥ၊ ၂- နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲမထြက္ေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး လူနည္းစုအခြင့္အေရး ျပည္နယ္စုဖြဲ႔မႈ စသည့္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား ခ်မွတ္နိုင္ေရးကိစၥ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာကိစၥ၊ ၃- ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ခ်မွတ္နိုင္မည့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈပံုစံမ်ား ရွာေဖြေရးကိစၥ၊ ၄- အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား ေကာ္မတီ မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္မျပီးျပတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုက္ရာ ဆံုးျဖတ္နိုင္သည့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္း အမ်ားအၾကား ဆံုးျဖတ္နိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ ၅- လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကိစၥ ဟူ၍ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ျပီး ရဲေဘာ္သံခဲက ''ဒီတင္ျပခ်က္ အေပၚမွာ အစိုးရဘက္က တပ္မေတာ္ဘက္ကေနျပီး ဒီေန႔ အေျခအေန မွာေတာ့ ဒါေတြဟာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာျပီဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ျဖစ္ေပၚလာပံုရတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဟာေတြကို လက္ခံတယ္။ ဒါကို ဘယ္လိုဆက္ျပီး ေဆြးေႏြးမလဲ ဆိုတဲ့ ၾကားထဲမွာ အထူးစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ဆံုးျဖတ္နိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား ေတြ႔ဆံုပြဲဆိုတာကိုလုပ္ဖို႔ျဖစ္တယ္'' ဟု ဆိုသည္။

ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္းမ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုနိုင္ေရးအတြက္ တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားဘက္မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ ခဲ့သလို အစိုးရဘက္မွလည္းလည္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ား၏ ညွိႏႈိင္းခ်က္မ်ားအရ ယခုအစည္းအေဝးက ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

''ဒီအစည္းအေဝးမွာလည္း အခုတင္ျပခဲ့တဲ့ ၅ ခ်က္အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တျခားေသာ လိုအပ္တဲ့ JMC ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိနိုင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ NCA အေပၚေရာျဖစ္ျဖစ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ အျမင္ သေဘာထား ဘံုသေဘာထားေတြ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ေတြ တန္းဖိုးထားမႈေတြဟာ ကြာဟေနတဲ့အ ခ်က္ေတြရွိ တယ္။ ဒီကြာဟခ်က္ေတြကို အခုလိုမ်ိဳး ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ေတြၾကားထဲမွာ စတင္ ေဆြးေႏြးတာဟာ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒီအေပၚမွာ အာဂ်င္တာေတြ ကို ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႔က ခ်မွတ္ထားျပီးသား ျဖစ္တယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ အေျခခံျပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အေျခအေနရွိ တယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္'' ဟု ရဲေဘာ္သံက ေျပာၾကားသည္။

ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္းမ်ား အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အစိုးရဘက္မွ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲမ်ားဘက္ကမူ ''PPST အဖြဲ႔ေခါင္း ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမူတူး ေစးဖိုး (KNU) ကိုယ္တိုင္တက္မယ္၊ ဒုအဖြဲ႔ြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးယြက္ဆစ္ ကိုယ္တိုင္တက္မယ္။ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဘက္ကလည္း ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအရ မတက္နိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိတဲ့သူေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ၾကီးရဲ့ လက္ရွိ က်န္းမာေရးအေျခအေန မေကာင္းဘူး။ ဒီလိုဟာမိိ်ဳးဆိုရင္ေတာ့ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ရွိပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးကေတာ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦးတက္မယ္လို႔ ေယဘုယ် ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးကို ၃ ရက္ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထား ထားသည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF) ဥကၠ႒ ပူးဇင္က်ံဳးက ေျပာၾကားသည္။

"ဒီေန႔မွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လ်ာထားတာ ၃ ရက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလ်ားထားတဲ့ ၃ရက္အတြင္း မွာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္က ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္မယ္လုိ႔ သိထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တပ္မေတာ္က ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း တက္မယ္လုိ႔ သိထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိလုိ႔ ရွိရင္ ၃ ရက္လံုးလံုးေပါ့ေလ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအကဲ ေတြနဲ႔ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵရွိပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

အစိုးရထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုျခင္းမွာ ယခုအႀကိမ္ သည္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။


ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
http://www.theladiesnewsjournal.com/…/fri-2018-10-12-…/11327

Share:

Tags: အစိုးရ၊,တပ္မေတာ္ႏွင့္,NCA,လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ား၏,ထိပ္သီး,အစည္းအေဝး,ပုပၸါးမွ,ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္း၊,အစည္းအေဝး၌,ခြဲမထြက္ေရးႏွင့္,ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္,အပါအဝင္,အခ်က္ေပါင္း,၅,ခ်က္ကိုေဆြးေႏြးမည္

Author : Administrator
Comments
Leave a Comment