• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

ဒီလိုထိပ္သီးအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုအေျဖရွာတဲ့ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး အရင္တုန္းကေတာ့ မရွိခဲ့ဖူးဘူး

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔က်င္းပ မည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္NCA လက္မွတ္ထိုးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး NCA လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႕မ်ား၏ ညႇိႏႈိင္းေရးကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳး သားတပ္ဦး (CNF) ဒုဥကၠ႒ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္ မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

မနက္ျဖန္က်င္းပမယ့္ ထိပ္သီးေဆြး ေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့အေၾကာင္း ရင္းကို ရွင္းျပေပးပါလား။

မနက္ျဖန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်င္းပမယ့္ ထိပ္သီးအစည္းအ ေဝး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္မွာေပါ့ ေနာ္၊ ၂၀၁၇ ေမလမွာက်င္းပတဲ့ ညီလာခံကတည္းက ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တစ္ဆို႔မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျဖရွာ မရဘဲနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ကိစၥေလး ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚလာ တယ္။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာေသာ္လည္း ေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေတာ့ အေျဖရွာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အေျဖရွာလို႔ မရေသးဘူး ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UPDJC (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ) လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တတ္ ႏိုင္သေရြ႕ ေဆြးေႏြးတယ္။ နည္း ပညာအရ နည္းလမ္းေတြရွာ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖက္ဒရယ္ Principle ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ တယ္။ ဒီမိုကေရစီ Principle ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ထားတယ္။ ဒါ ေတြကို UPDJC မွာ ထပ္မံေဆြး ေႏြးတယ္။ အေျဖရွာတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ ရာေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳး စားႀကိဳးစား ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြး ေႏြးဖို႔ ကိစၥေတြက ေပၚလာတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိစၥနဲ႔ ခြဲမထြက္ရ ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ နည္းပညာ အရေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥထက္ႏုိင္ငံ ေရးအရ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ လာပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြက ႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာေတြဆိုေတာ့ ဒါကို နည္းပညာနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔မရပါ ဘူး။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ေတြ အခ်င္းခ်င္းသူတို႔စံုၿပီးေတာ့ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒါ ကိုႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ျပဳ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ထိပ္သီးအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုအေျဖရွာတဲ့ အခင္းအ က်င္းမ်ိဳး အရင္တုန္းကေတာ့ မရွိ ခဲ့ဖူးဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ေနာင္ တြင္လည္း ဆက္ကာဆက္ကာ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက ၂၁ ပင္လံု အစည္းအေဝးရလဒ္မ်ားအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေစမလဲ။

အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေန တာေတြ အားလံုးက ၂၁ ရာစုပင္ လံု တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပိုၿပီး ေတာ့ ေအာင္ျမင္လာဖို႔အတြက္၊ အေထာက္အကူျပဳဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ညႇိႏႈိင္းလို႔မရတာကို အ ခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပင္မွာ ေဆြး ေႏြးတယ္၊ ညႇိႏႈိင္းတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ဟာ ထိပ္ သီးေတြရဲ႕ အလြတ္သေဘာေဆြး ေႏြးပြဲက သေဘာတူညီခ်က္ရ တယ္ဆိုရင္ ဒါကိုတရားဝင္လမ္း ေၾကာင္း UPDJC ကေနတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံမွာ တရားဝင္အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔အ တြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဆိုေတာ့ တရားဝင္လမ္း ေၾကာင္းကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ပြဲျဖစ္ပါ တယ္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးမႈကေန လက္ရွိ တံု႔ဆိုင္းေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္ကို အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ သြားႏိုင္ပါသလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ လက္ ရွိတံု႔ဆိုင္းေနတဲ့၊ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ဟာကို ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု လံုးအတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူေပးမယ္၊ ေအာင္ ျမင္မႈေပးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြး မယ္ဆိုတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးတို႔၊ ခြဲမထြက္ရကိစၥတို႔ ဒါေတြေက်ာ္လႊား ႏိုင္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္ပါသလဲ။

ဒါေတြေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အ တြက္ကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြအ မ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအ ကဲေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ေတြကေန ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏိုုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ဟာေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ ျပႆနာေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အဓိက ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္း သားဘက္က ေတာင္းဆိုတဲ့ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ၿပီးေတာ့ တပ္မ ေတာ္ဘက္က တင္ျပေနတဲ့ ခြဲမ ထြက္ရ အဲဒီႏွစ္ခုစလံုးကေလာ ေလာဆယ္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ ပါတယ္။ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္ မေတာ္ကိစၥကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးလို႔ရတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ မွာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ခြဲမထြက္ေရးကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမဦးစားေပးရမယ္နဲ႔ တူပါ တယ္။

ဒီထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို NCA မထိုးရေသးတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက ႀကိဳဆို ေၾကာင္း ေျပာထားတယ္။ သူတို႔ ကလည္း NCA လမ္းေၾကာင္းကို ေထာက္ခံႏိုင္မယ့္ အေျခအေန မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားေတာ့ ဒီအေပၚမွာေကာ ဘာေျပာခ်င္ ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့၊ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ေအာင္ျမင္ တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ တစ္ပြဲတည္း နဲ႔ေတာ့ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး က ေမွ်ာ္လင့္သလိုေပါ့ေနာ္၊ တစ္ ပြဲတည္းနဲ႔ကေတာ့ ျပတ္မယ့္ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ပြဲ ၿပီးတစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲၿပီးေတာ့မွ ေရ ရွည္လုပ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။ ထို႔ အတြက္ေၾကာင့္ မနက္ျဖန္တစ္ခု တည္းရဲ႕ Result ကို အေျခခံၿပီး ေတာ့ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့အ ဖြဲ႕ေတြက ဒီမနက္ျဖန္ရလဒ္တစ္ ခုတည္းအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေတာ့ ငါတို႔ NCA လက္မွတ္ထုိး မယ္၊ မထုိးမယ္ဆုိတာကုိ မဆုံး ျဖတ္ေစခ်င္ဘူး။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး ကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွပဲ NCA စာ ခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသင့္ တယ္ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ေစခ်င္ တယ္။ ဒီတိုင္း ျပည္ရဲ႕ျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္း နဲ႔ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ ဆုိရင္ NCA လမ္းေၾကာင္းကလြဲလုိ႔ တျခား လမ္းေၾကာင္းမရွိဘူး။ ထုိ႔ အတြက္ေၾကာင့္ မနက္ျဖန္ေအာင္ ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေအာင္ျမင္ သည္ျဖစ္ေစ သူတို႔အေနနဲ႔ လက္ မွတ္ထုိးၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပုိၿပီးေတာ့ေအာင္ ျမင္မယ္လုိ႔ျမင္တယ္။

ျပည္သူကုိ ဘယ္လုိသတင္း စကားပါးခ်င္သလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ႏွစ္ ေပါင္း ၇၀ ၾကာျပည္တြင္းစစ္ကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ ျပႆနာက အင္မတန္ပဲနက္႐ႈိင္း ပါတယ္။ မနက္ျဖန္လည္း ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၾကမယ္၊ ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ျပင္ ဆင္ရင္းနဲ႔ပဲ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႀကိဳ တင္ၿပီးေတာ့ မခန္႔မွန္းႏုိင္တဲ့ကိစၥ ေလးေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနပါ တယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဘက္က အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားေပမယ့္ ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္သလုိေပါ့ေလ ခ်က္ခ်င္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရၿပီဆုိတာကုိ တစ္ပြဲတည္းနဲ႔ ပြဲၿပီးတယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ မွာမဟုတ္ဘူူး။ ထုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ စိတ္ရွည္၊လက္ရွည္သည္း ခံၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေပးၾကဖုိ႔ကြၽန္ ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တယ္။ တစ္ ဖက္မွာလည္းပဲ အခုလုိထိပ္သီး ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ိဳးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ တစ္ခါမွမရွိေသးတဲ့ ေတြ႕ဆုံမႈျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ႕ဆုံ မႈကုိ ဆက္ကာဆက္ကာလုပ္မယ္ ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမလြဲမေသြ ရမွာပါပဲလုိ႔ အဲဒီလုိတင္ျပခ်င္ပါ တယ္။

လူထုရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျပည့္ ၀ဖုိ႔ ဘက္အသီးသီးက ေခါင္း ေဆာင္ေတြကုိ ဘယ္လုိတိုက္ တြန္းခ်င္ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပႆနာကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးက သိၿပီး သားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္အေပၚမွာ တစ္ဆုိ႔ေနသလဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ တစ္ ဆုိ႔ေနသလဲ၊ ဒါကုိ ဘယ္လုိေက်ာ္ လႊားမလဲဆုိတာ သူတို႔အားလုံး သိၿပီးသားပဲျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကိစၥ၊ သန္းေပါင္း ၆၀ ေသာျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီး ပြားကုိစဥ္းစားၿပီးေတာ့အေကာင္း ဆုံး ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

-

Credit - 7 Day Dialy

 

Share:

Tags: ဒီလိုထိပ္သီးအခ်င္းခ်င္း,ေတြ႕ဆံုအေျဖရွာတဲ့,အခင္းအက်င္းမ်ိဳး,အရင္တုန္းကေတာ့,မရွိခဲ့ဖူးဘူး

Author : Administrator
Comments
Leave a Comment