• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူအဖြဲ႕တို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ NCA လက္မွတ္ထုိးမည္။

အစုိးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ လားဟူ ဒီမုိ ကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး(LDU)စသည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌လက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္အမ်ိဳးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) အစုိးရလက္ထက္တြင္ ပထမဆုံးက်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ထုိးျခင္းအခမ္းအနားျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ထုိးအခမ္းအနား က်င္းပမည့္ေန႔သည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ၿပီး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္သည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲအခမ္း အနားက်င္းပေရးလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲအခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ တြင္ျပဳလုပ္မည္ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

‘‘NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ NCA လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ပထမဆုံး ေလွ်ာက္လွမ္းလာတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ မေရးထုိးရေသးဘဲက်န္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္းNCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္လာဖုိ႔ ဆက္လက္ၿပီးႀကိဳးပမ္းေနတယ္ဆုိတာကုိလည္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမုိကရက္ တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔ကုိ ေႏြးေႏြး ေထြးေထြး၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႀကိဳဆုိ ရန္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးမည့္ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေမးျမန္းရန္NMSP တာ ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေသာ္ လည္း အဆက္အသြယ္မရေပ။ သုိ႔ရာတြင္ NMSP ဗဟုိေကာ္မတီ ၀င္ႏုိင္ေအာင္မေငးက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမႈကုိ ယခုလ ဒုတိယပတ္အတြင္းျပဳလုပ္မည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးမည့္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္သည္အစုိးရႏွင့္ လက္မွတ္ထုိးမည့္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ညိႇႏႈႈိင္းၿပီးသတ္ မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆုိ သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခရီးသြား လာေရးရွိသည့္အေပၚ ညိႇႏႈိင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးျခင္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္(သုိ႔မဟုတ္) ၁၃ ရက္(သုိ႔မဟုတ္) ၁၇ ရက္ ေနာက္ပုိင္းတစ္ရက္ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္ရန္ညိႇႏႈိင္းရာ လက္မွတ္ထုိး မည့္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား လာ မည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယအ စည္းအေ၀းမတိုင္မီ အမ်ိဳးသားအ ဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္း ပႏုိင္ရန္ ၁၃ ရက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း က်င္းပႏုိင္ရန္ အစုိးရကႀကိဳးစားေနသည္။

NMSP ႏွင့္ LDU အပါအ၀င္ NCA မထုိးရေသးသည့္တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားသည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ(UNFC)အေနျဖင့္ ၎၏ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး လက္ ရွိအစိုးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းလာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ UNFC အဆုိျပဳသည့္အခ်က္ကုိးခ်က္အ နက္ အားလုံးနီးပါးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ကုိယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔အၾကား ညိႇႏႈိင္း ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈမရရွိေသးေပ။

      ယင္းအေျခအေနတြင္NMSP ႏွင့္ LDU တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ထုိေန႔၌ပင္မၾကာမီ NCA လက္မွတ္ထုိးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးျခင္း အ ခမ္းအနား က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ပထမဦးစြာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ NMSP၊ LDU တုိ႔အၾကား UNFC အဆုိျပဳခ်က္ကုိးခ်က္ကုိ ဦးစြာလက္မွတ္ေရးထုိးမည္ဟုႏုိင္ ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာ သည္။ ‘‘ၿပီးရင္ NCA ထုိးမယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕တို႔အၾကား NCA လက္မွတ္ထုိးစဥ္က အစုိးရ ဘက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ အပါအ၀င္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားဘက္က ဥကၠ႒၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္စသူတို႔လက္ မွတ္ထုိးခဲ့သည္။

‘‘အရင္ NCA ထုိးတုန္းကလုိ ထုိးမယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ ဟု ယခင္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ လက္ ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ေနသူဦးလွေမာင္ေရႊက ဆုိ သည္။

ယခု NCA လက္မွတ္ထုိးပြဲ တြင္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအားလုံး လက္မွတ္ထုိးမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး ၀င္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး ၀င္းျမင့္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မန္း၀င္းခိုုင္သန္းတို႔ လက္ မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲသုိ႔  NCA ထုိးထားသည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မ တီ(JMC)တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိ ဖိတ္ၾကားမည္ဟုဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ဦးေဇာ္ေဌးက ‘‘အရင္တုန္းကလုပ္ခဲ့တဲ့ MPC နဲ႔ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္က UPWC (ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ)ရွိတယ္။ အဲဒီတုန္းက ျပည္တြင္းသက္ေသ ေတြရွိတယ္။ အဲဒီလူေတြဖိတ္ မယ္။ သံတမန္ေတြရွိတယ္။ ျပည္ တြင္းျပည္ပသက္ေသေတြ ရွိ တယ္။ အဲဒီလူေတြဖိတ္မယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

NCA ထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ ပတ္လည္ အခမ္းအနားကုိ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေရာက္ တိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္က်င္းပခဲ့ ရာ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္အား ဖိတ္ၾကားေသာ္လည္း တက္ ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈရရွိ ခဲ့ေသာ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ လက္ရွိ အစုိးရက ဆက္ခံၿပီးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံ ပါ၀င္လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရးညိႇႏႈိင္းခဲ့ ရာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္၌ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ NCA တြင္ လက္မွတ္ထုိးရန္သေဘာတူ ညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ NCA အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ KNU၊ RCSS၊ PNLO၊ CNF၊ NMSP၊ ABSDF၊ ALP၊ DKBA၊ LDU ႏွင့္ KNLA-PC တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၁၀ ဖြဲ႕အထိရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

NCA ထုိးရန္ က်န္ေနေသး သည့္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIO)၊ ‘၀’အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ရွမ္း အဖြဲ႕ (SSPP)၊ ကရင္နီ(ကယား) အဖြဲ႕ (KNPP)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ တအာင္းအဖြဲ႕(TNLA)၊ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခိုင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ သည့္ ANC ႏွင့္ AA တို႔ျဖစ္သည္။

source - http://www.7daydaily.com/story/119680

Share:

Tags: မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္,လားဟူအဖြဲ႕တို႔,ေဖေဖာ္၀ါရီ,၁၃,NCA,လက္မွတ္ထုိးမည္။

Author : Administrator
Comments
Leave a Comment